Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 2A bai 2-3 và 5-6

Download Bản dịch gồm bài 2 và bài 3 ở đây

Download Bản dịch gồm bài 5 và bài 6 ở đây

Advertisements
Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1A

Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1A

Các bạn có thể download toàn bộ cuốn Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1A đầy đủ tại đây

Để đọc được, các bạn cần có phần mềm đọc file .pdf như Foxit Reader hay Acrobat Reader

Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với email info.tienghan@gmail.com hoặc nick chát yahoo của Thụy NH n_huythuybk (sau 8h tối, xin không liên hệ trong giờ làm việc)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1B

Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1B

Các bạn có thể download toàn bộ cuốn Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1B tại đây

Để đọc được, các bạn cần có phần mềm đọc file .pdf như Foxit Reader hay Acrobat Reader

Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với email info.tienghan@gmail.com hoặc nick chát yahoo của Thụy NH n_huythuybk (sau 8h tối, xin không liên hệ trong giờ làm việc)

Các bạn theo các link sau để xem từng bài (sẽ cập nhật sau)

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chào các bạn

Trang web mới được xây dựng để cùng các bạn và mong nhận được chia sẻ để học tiếng Hàn thuận tiện và dễ dàng

Các bạn có thể download Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1Bđây

Để đọc được file này, các bạn phải có phần mềm đọc file .pdf như Acrobat Reader hay phần mềm Foxit Reader ở đây (nhẹ hơn Acrobat Reader):

– Phần mềm Acrobat Reader: http://get.adobe.com/reader/

– Phần mềm Foxit Reader 4.3 ở đây hoặc vào website: http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php

Các bạn cũng có thể gửi email yêu cầu tài liệu này đến địa chỉ: info.tienghan@gmail.com

Bọn mình đang tìm tài liệu Ngữ pháp tiếng Hàn Sogang 1A, 2A để dịch. Bạn nào có, gửi cho mình mượn nhé.

 

Trang web sẽ bắt đầu cập nhật từ ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Mong các bạn thông cảm

Admin

Posted in Uncategorized | Leave a comment